TOEGANG ERGOTHERAPIE sitemap

naar normale website


INHOUD:

 • algemeen
 • doelgroep
 • werkwijze
 • hulpvragen
 • vergoeding
 • links
 • contact

 • Toegang op Twitter
 • Toegang op Googlemaps

 • algemeen


  Toegang Ergotherapie biedt praktische begeleiding voor een zinvol leven.

  Wanneer u problemen ervaart bij het uitvoeren van voor u betekenisvolle dagelijkse activiteiten, kunnen wij u helpen om deze weer optimaal uit te voeren. 
  Het is bewezen dat ergotherapie effectief is bij het weghalen van uw dagelijkse belemmeringen en hindernissen.

  Toegang Ergotherapie is gespecialiseerd in neurologie.  Bijvoorbeeld beroerte, hersentumor, dementie of MS.  We behandelen ook volwassenen en ouderen met algemeen ergotherapeutische hulpvragen bij andere ziektebeelden of ouderdomsklachten. 

  Aangesloten bij Thuis Verder Neurorevalidatieteams.  Zie www.thuis-verder.nl.

  Werkzaam bij Toegang ergotherapie zijn:
  Irene Wasmann
  Suze Kuiper
  Sjanne de Vries
  Wilma van Tol

  Allen zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van paramedici.

  Daarnaast is Irene Wasmann gecertificeerd cognitief revalidatie therapeut (CPCRT) en aangesloten bij de Society for Cognitive Rehabilitation.  Tevens is zij aangesloten bij MS Zorg Nederland. 
  Suze Kuiper is EDOMAH-gecertificeerd (Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers aan Huis).

  naar boven


  doelgroep


  Wij behandelen (jong)volwassenen en ouderen die problemen ervaren tijdens het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten.  Het kan hierbij gaan om activiteiten op het gebied van wonen, zorgen, werk en/of vrije tijd.

  Oorzaken van de beperkingen zijn heel divers en variŽren van lichte artrose tot dementie in een vergevorderd stadium of revalidanten na een hersenoperatie.  Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van cliŽnten met een neurologische aandoening (bijvoorbeeld beroerte, dementie of Multiple Sclerose). 
  Heeft u meerdere aandoeningen waardoor u problemen ervaart?  Hiervoor is ergotherapie ook uitermate geschikt.  Juist omdat wij ons niet direct richten op de aandoening zelf, maar op de gevolgen hiervan in het dagelijks leven. 
  Ook besteden wij niet alleen aandacht aan de cliŽnt met de beperking maar adviseren wij ook de eventuele mantelzorgers.

  Toegang Ergotherapie is gespecialiseerd in:

  Cognitieve Revalidatie Therapie

  Cognitie is de snelheid van denken, geheugen, begrip, concentratie, probleemoplossend vermogen en taalgebruik.  Door een beschadiging aan de hersenen kan het zijn dat een of meerdere van deze functies niet meer zo goed werken.  Hersenletsel kan onder andere het gevolg zijn van een beroerte (ook wel CVA, herseninfarct of hersenbloeding genoemd), hersentumor, traumatisch hersenletsel, een hersenoperatie of dementie.  Hersenbeschadigingen treden ook vaak op bij chronische ziekten als Diabetes Mellitus (suikerziekte), Multiple Sclerose (MS) of de ziekte van Parkinson.

  Hersenletsel heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks functioneren.  Zowel voor de cliŽnt zelf als voor de mensen in zijn of haar omgeving.  Er worden fouten gemaakt op het werk; een feestje bezoeken is te vermoeiend geworden of het lukt niet meer om alle onderdelen van een maaltijd tegelijkertijd klaar te hebben. 

  De Cognitieve Revalidatie Therapie van Toegang Ergotherapie richt zich op de gevolgen van het hersenletsel op de uitvoer van dagelijkse activiteiten op het gebied van zorgen, wonen, werken en vrije tijdsbesteding.  Door middel van testen en observaties van het handelen wordt in kaart gebracht welke cognitieve aspecten de problemen in het handelen veroorzaken, maar ook wat de sterke kanten van de cliŽnten zijn.  Vervolgens wordt samen met de cliŽnt en andere betrokkenen een behandelprogramma opgesteld dat grofweg bestaat uit ťťn of meerdere van de volgende onderdelen:

  Psycho-educatie: voorlichting en uitleg over de werking van de hersenen en de cognitieve processen, gekoppeld aan de problemen die de cliŽnt ervaart.
  Procestraining: Het oefenen van een cognitief proces dat bepalend is voor het functioneren.  Bijvoorbeeld de aandacht vergroten door middel van oefeningen.
  Strategietraining: Het aanleren van strategieŽn ter compensatie van de cognitieve stoornis.  Bijvoorbeeld het gebruik van een boodschappenlijstje of aantekeningen maken tijdens een vergadering.  Maar ook het overzichtelijker inrichten van keukenkastjes of meer structuur aanbrengen in het dagprogramma.
  Functionele activiteitentraining: De geleerde strategieŽn toepassen in specifieke alledaagse taken.  Deze trainingen zijn zo functioneel mogelijk en vinden daarom altijd plaats op de plek waar het probleem zich voordoet.  Vaak is dit thuis of op het werk. 

  Toegang ergotherapie kan ook ingeschakeld worden voor het volgende:

  Vaststellen van het cognitief gedragsniveau om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van een cliŽnt.  Aan de hand hiervan kan een advies gegeven worden over de mate en wijze van begeleiding die een cliŽnt of werknemer nodig heeft.

  Multiple Sclerose

  Zie
  www.mszorgnederland.nl/over-multiple-sclerose/onze-zorgverleners/#ergotherapeut
  Meer informatie volgt.

  Ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers

  Zie www.edomah.nl/site/
  Meer informatie volgt.
  De vaste ergotherapeuten van woon-/zorgcentrum Vreedenhoff en de Buurtzorg+ teams van Arnhem komen van Toegang ergotherapie.

  naar boven


  werkwijze


  De activiteit die problemen oplevert wordt zo praktisch mogelijk aangepakt. 
  Indien nodig onderzoeken wij eerst door uw verhaal, testen en/of observaties waar uw problemen precies door veroorzaakt worden.  Zeker bij cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld verminderde aandacht of geheugen) is dit niet altijd duidelijk.Op basis van uw mogelijkheden stellen we samen een behandelplan op, waardoor u uiteindelijk de betreffende activiteit weer naar zo groot mogelijke tevredenheid kunt uitvoeren. 
  De begeleiding kan bestaan uit het trainen van de activiteit of adviseren over de uitvoer van de activiteit.  Indien nodig wordt begeleiding geboden bij de aanschaf of aanvraag van een hulpmiddel. 
  Tevens  kunnen we (mantel)zorgers begeleiden of adviseren over de zorg aan de cliŽnt. 

  Omdat de dagelijkse praktijk onderwerp is van de behandeling komen wij naar de omgeving waar de activiteit wordt uitgevoerd.  Meestal is dit bij u thuis, maar dit kan bijvoorbeeld ook op uw werk zijn.

  Zijn er andere behandelaars of zorgverleners bij u betrokken?  Dan vinden wij het belangrijk om onze behandelingen op elkaar af te stemmen.  Met uw toestemming zullen we de samenwerking opzoeken.

  toegangergotherapie.nl/privacyverklaring.pdf

  naar boven


  hulpvragen


  Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd van hulpvragen waarmee u naar ons toe zou kunnen komen:

  Vraagt u zich af of er niet toch een manier is om zelf het huishouden te doen en ook genoeg tijd en energie over te houden voor leukere dingen?

  Heeft uw partner een beroerte doorgemaakt en zou u graag zijn/haar gedrag beter willen begrijpen?

  Wilt u ook zo graag uw oude hobby weer oppakken, maar krijgt u het niet meer voor elkaar?

  Verzorgt u met alle liefde een familielid, maar wordt het u eigenlijk wat te zwaar?

  Vraagt u zich af of uw woning geschikt is om oud in te worden of dat het met het oog op de toekomst beter is om te verhuizen?

  Heeft u een progressieve spierziekte, maar wilt u uw zelfstandigheid hierdoor niet verliezen?

  naar boven


  vergoeding


  Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen.  U heeft recht op een vergoeding van 10 uur per kalenderjaar.  Dit telt wel mee voor uw eigen risico.
  Enkele verzekeringen bieden extra uren ergotherapie aan in hun aanvullende pakketten. 

  Meestal werken wij op basis van directe toegang.  In sommige situaties hebben wij een verwijzing van huisarts of specialist nodig.

  Voor andere opdrachtgevers werken wij op basis van een offerte.

  naar boven


  links


  Algemene informatie over ergotherapie
  www.ergotherapie.nl
  www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

  Wij hebben samenwerkingsverbanden met
  www.hetzorgplein.nl
  www.neurorevalidatiethuis.nl
  www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl
  www.buurtzorgnederland.com
  www.revalidatiethuis.nl
  www.fysio-veerkracht.nl
  www.paramedischteamarnhem.nl
  www.fysio-actief.eu
  www.vreedenhoff.nl

  Hulpmiddelen
  www.breshulpmiddelen.nl

  naar boven


  contact


  Team ToegangZorgplein Geitenkamp
  Geitenkamp 34
  6823 HE Arnhem
  026-3511541 of 06-19191996
  info@toegangergotherapie.nl

  Zorgmail (alleen als verzender ook Zorgmail gebruikt):
  EDI-adres: 500046100@lms.lifeline.nl
  secure e-mailadres: i.wasmann@zorgmail.nl

  Wilt u graag rechtstreeks uw behandelend ergotherapeut spreken?

  Irene Wasmann: 06-19191996 of irene@toegangergotherapie.nl
  Suze Kuiper: 06-45655256 of suze@toegangergotherapie.nl
  Sjanne de Vries: 06-19919698 of sjanne@toegangergotherapie.nl
  Wilma van Tol: 06-29093741 of wilma@toegangergotherapie.nl


  Behandelingen vinden op afspraak plaats.  Afmeldingen vernemen wij graag minimaal 24 uur van te voren. 


  Heeft u een klacht?  Dan horen wij dit graag van u. Helpt dit niet, dan kunt u contact opnemen met www.klachtenloketparamedici.nl.


  KvK: 64246531
  AGB-code: 88(0)51105Team Toegang  Irene-Wasmann
  Ik ben in 2004 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna heb ik op diverse afdelingen van verpleeghuizen gewerkt. De laatste jaren heb ik me daar vooral bezig gehouden met het opzetten van een CVA (beroerte) Revalidatie afdeling in samenwerking met een revalidatiecentrum.
  In 2007 ben ik samen met Fieke de mogelijkheden van het opzetten van een eigen praktijk gaan onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in de start van Toegang ergotherapie in 2008.

  De afgelopen jaren heb ik diverse cursussen gevolgd op het gebied van hersenletsel. Onder andere de A-ONE, PRPP, neurorevalidatie, en de driedelige cursus cognitieve revalidatie van Hersenwerk. Hierdoor heb ik geleerd de vaak complexe gevolgen van hersenletsel op het dagelijks handelen te analyseren. Aan de hand daarvan wordt een behandelprogramma opgesteld waarbij de cliŽnt door middel van training dan wel aanpassing van de omgeving leert om die activiteiten die belangrijk gevonden worden zo veilig en zelfstandig mogelijk uit te voeren.

  Naast mijn specialisatie in hersenletsel ben ik als vaste ergotherapeut verbonden aan verzorgingshuis Vreedenhoff en de Buurtzorg-teams in Arnhem-Zuid.


  Suze-Kuiper
  Na mijn afstuderen in 2000 ben ik begonnen als ergotherapeut in de ouderenzorg. Daar heb ik vrijwel alle kanten van gezien: verpleeghuizen en verzorgingshuizen, revalidatie na een beroerte of bij orthopedisch letsel, eerste lijns zorg, dagbehandeling.

  Na twaalf jaar als ergotherapeut in die ouderenzorg te hebben gewerkt heb ik per 1 januari 2015 de overstap gemaakt naar de eerste lijn. Mijn ervaring (de laatste jaren vooral neurologie revalidatie) en de diverse scholingen (COPM, valpreventie, Aone, AMPS, Ergotherapie bij dementie) kan ik nu inzetten bij mensen thuis en daar word ik erg enthousiast van. Ergotherapie is echt mijn vak omdat je met mensen werkt aan het zelfstandig doen van de dingen die de cliŽnt echt belangrijk vindt. En dichterbij dan thuis kan haast niet.

  Veel van mijn vrije tijd zit in ons gezin, met drie kleine kinderen om van te genieten. Daarnaast ben ik graag creatief bezig met o.a. naaien en haken.


  Wilma-van-Tol
  Na jaren administratief werk, heb ik in 2003 het roer omgegooid . Ik wilde een baan in de zorg en heb gekozen voor ergotherapie, waarvoor ik in 2006 afgestuurd ben aan de Hogeschool van Amsterdam.

  Als ergotherapeut vind ik het belangrijk te luisteren naar de wensen van de cliŽnt en samen op zoek te gaan naar passende mogelijkheden om waardevolle activiteiten te kunnen blijven doen.

  Ik heb in eerste instantie gewerkt in het revalidatiecentrum (Groot) Klimmendaal in Arnhem, waar ik werkte op de afdeling Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze doelgroep had direct mijn interesse. Vervolgens ben ik binnen de revalidatiedagbehandeling gaan werken in het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Hier ben ik mij steeds meer gaan richten op cliŽnten met cognitieve problemen. Ik heb de scholing voor cognitief revalidatie therapeut bij Hersenwerk gevolgd, wat veel inzicht heeft gegeven in de gevolgen van hersenletsel op het dagelijks leven. In het ziekenhuis heb ik een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van de cognitieve revalidatie.

  Da afgelopen jaren richt ik mij steeds meer op cliŽnten die problemen hebben met het vinden van een balans in belasting en belastbaarheid als gevolg van een aandoening. Ik heb de scholing voor de activiteitenweger gedaan, omdat dit een goed hulpmiddel kan zijn om die balans weer te vinden.

  Die balans heeft veelal betrekking op privť en werk. Om cliŽnten beter te kunnen adviseren wat haalbaar is op het gebied van werk en cliŽnten te begeleiden in terugkeer naar werk heb ik de scholing ĎDe ergotherapeut op de re-integratiemarktí gevolgd.

  Daarnaast heb ik diverse trainingen gevolgd om een gedragsverandering zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

  Vanaf 2015 ben ik deels werkzaam in de eerste lijn. Momenteel werk ik volledig in de eerste lijn, waar ik met enthousiasme mensen in hun thuissituatie behandel.


  Sjanne-de-Vries
  Mijn naam is Sjanne de Vries en ik werk sinds oktober 2016 als ergotherapeut voor Toegang Ergotherapie.

  In juli 2016 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Door mijn bijbaan als verzorgende in de thuiszorg en mijn stage bij een ergotherapeut aan huis, wist ik al gauw dat ik graag ergotherapie wilde bieden bij mensen thuis.

  Ik vind het erg belangrijk dat mensen, ondanks een beperking, nog steeds de dingen kunnen doen die zij leuk en betekenisvol vinden. Of het nou gaat om jezelf van a naar b te kunnen vervoeren of nog thuis te kunnen blijven wonen ondanks beperkingen, ik probeer altijd in oplossingen te denken en niet in problemen.
  In de toekomst wil ik mij graag nog verdiepen door cursussen te gaan volgen.

  Ik werk vol plezier voor Toegang Ergotherapie!


  Bernadet-van-den-Boom
  Hallo allen, graag stel ik mij via deze weg voor; ik ben Bernadet van den Boom, sinds 15 februari 2016 werkzaam bij Toegang Ergotherapie op Het Zorgplein Geitenkamp. Ik woon in Zevenaar samen met mijn man en 2 jongens, Roel van 10 en Hans van 14 jaar oud.

  Ik houd van wandelen, tuinieren, lekker koken en eten met vrienden en familie. Een goed boek lezen, reizen of naar de sauna; daar vind ik echt mijn ontspanning in.

  De afgelopen jaren heb ik diverse bedrijven administratief ondersteund en ook de boekhoudingen verzorgd. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Mijn grote wens was om een baan in de zorg te vinden. Als patiŽnt en moeder heb ik diverse praktijken bezocht en dacht altijd, zoín baan als praktijkassistente lijkt wel wat voor mij. Nu heb ik de uitdaging om bij Toegang Ergotherapie de praktijk te gaan assisteren. Dat houdt in dat u mij aan de telefoon gaat krijgen om afspraken te maken of te wijzigen. Voor vragen of opmerkingen kunt u bij mij terecht, zodat de therapeuten meer tijd hebben om u te behandelen. Ik werk 4 ochtenden in de week, te weten de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

  Ik hoop op een mooie langdurige loopbaan. Graag tot gauw ziens, hier, op Het Zorgplein Geitenkamp, of aan de telefoon!

  Met vriendelijke groet,

  Bernadet van den Boom

  Praktijkassistente  naar boven